Lid Mirjam Duenk

Mirjam Duenk
mirjamduenk181@hotmail.com

Mijn naam is Mirjam Duenk. Ik ben geboren op 12-08-1986 en woon samen met mijn partner en onze 2 zoons in Bladel. Ik heb altijd met mensen willen werken en ben hierom na het voorgezet onderwijs de opleiding SPW-3 gaan volgen, die ik met succes heb afgerond. Hierna ben ik begonnen aan de opleiding verpleegkundige niveau 4 waar ik in 2012 mijn diploma voor heb behaald. Ik heb veel ervaring opgedaan in een instelling waar mensen wonen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking en in de intramurale en extramurale zorg.

De doelgroepen waar ik ervaring mee heb zijn;
– Cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH)
– Cliënten met ernstige meervoudige beperking (EMB)
– Cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVG) en gedragsproblemen
– Cliënten met matige verstandelijke beperking en gedragsproblemen
– Cliënten met autisme spectrum stoornissen (ASS)
– Cliënten met een zintuigelijke beperking (problemen met horen, zien, of de communicatie)
– Ouder wordende cliënten (met dementie of andere ouderdomsproblemen)
– Dagbesteding aan cliënten met specifieke zorgvragen

Begin 2019 heb ik besloten om mijn vaste baan op te geven en om als zelfstandig ondernemer (ZZP-er) verder te gaan. Als ZZP-er bied ik sindsdien (individuele) begeleiding, ondersteuning, en verzorging/verpleging, aan verschillende doelgroepen wat ik met veel passie doe. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.mirjam-zorgt.nl

Tevens ben ik aangesloten bij vereniging “Netwerk zzp‘ers in de zorg”. Deze informele vereniging heeft tot doen de individuele zorgprofessional te verbinden op gebieden als intervisie, scholing, en acquisitie. De vereniging bemiddeld op geen enkele wijze tussen partijen. Wel proberen we het mooie vak van zelfstandige zorgverlener te promoten, te verklaren, en zo nodig te verdedigen. Ook vergewissen wij ons van onderlinge vervanging bij ziekte. En profileren we van o.a. collectieve kennis en (juridische) adviezen. Aan het einde van het boekjaar doneert de vereniging een groot deel van haar lidmaatschap gelden aan een goed doel in de zorg. Op deze manier willen wij graag iets moois terug geven aan de zorg.

Voor meer informatie rondom de vereniging kunt u terecht op www.netwerkzzpersindezorg.nl. Bent u zorgverlener (of zorg instelling) en wilt u meer weten over de vereniging en haar leden? Neem dan gerust contact met ons via info@netwerkzzperindezorg.nl

Met vriendelijke groet, Mirjam Duenk